Proizvodi za automobile / venove / 4x4

150 godina Continental-a

150 godina inovacija i napretka

Kontaktirajte nas

Generalni kontakt

Image

Molimo vas, koristite ovu opciju za opšti zahtev.

Pročitajte više

Kontakt - tehnička pitanja

stage_image1_lg

Aplikacije, preporuke, odobrenja, konsultacije i mnogo više  ... (pneumatici za putnička vozila i lake kamione)

Pročitajte više

Usklađenost

compliance

Telefonska linija nudi priliku da dobrovoljno pruži informaciju o prevarama i povredi etike.

Pročitajte više